G.Th. Bätzorgel, restauratie 2019

In 2018 en 2019 heeft het G.Th. Bätzorgel in de Pieterskerk te Breukelen een grondige restauratie ondergaan. De klank en kleur zijn weer teruggebracht, waar mogelijk naar de oorspronkelijke staat. Een kort overzicht staat hieronder weergegeven. Het uitgebreide verhaal staat in een door Jaap Jan Steensma vervaardigd boekwerk, dit kunt u bestellen.

De voorbereiding

In mei 2018 is het G.Th. Bätz orgel in de Pieterskerk te Breukelen pijp voor pijp ontmanteld. Ook de gehele kast is uit de kerk gehaald. Het geheel is naar de werkplaats van Van Rossum overgebracht. Een aantal foto’s als impressie van deze operatie:

Deze fondsen ondersteunen de restauratie

De Frans Mortelmans Stichting
In St te Amersfoort
M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting
St. tot behoud van Ned. Orgel
Stichting K.F. Heinfonds
Stichting Orgelfonds Mooy
Stichting Prins Bernhardfonds
Erfgoedparels Provincie Utrecht
Kattendijk/Drucker Stichting
Meindersma-Sybenga Stichting
Stichting W.J.O. de Vries Fonds
TBI Fundatie
JE Jurriaans Stichting
PGB eigen bijdrage
Sint Nicolaas Gasthuis
Stichting Maatschappij van Welstand
dr R van Luttervelt Restauratie Stichting
anonieme stichting
Stichting Vrienden van de Pieterskerk
Protestantse gemeente Breukelen, orgelfonds

De restauratie

In de werkplaats is eerst de orgelkast weer hersteld. Daarna zijn de ambachtslieden begonnen aan het maken van de balgen volgens historisch model. Gelukkig konden in het balghuis nog voldoende aanwijzingen gevonden worden om ze in oude staat te herstellen.

Daarna is men begonnen aan het pijpwerk. Een geduldig werkje om elke pijp weer de juiste toon te laten spreken.

Naast de klankkleur is ook de kleur van de kast van belang. De schilder heeft daarom een verfonderzoek laten uitvoeren. Het orgel heeft een imitatie houtkleur gehad (4), maar de orginele kleur (2) komt in de buurt van de huidige kleurstelling. Die houden we dan ook aan om het orgel te schilderen.

Gilder der Balgentreders

Bij de ingebruikname van het orgel op 23 maart zijn er ook balgentreders geïnstalleerd. Zij zorgen voor een gelijkmatig luchtstroom, zodat de klank van het orgel nog mooier uitkomt

Klinkt weer

De planning is om het orgel voor de kerst van 2018 weer in de kerk te laten klinken. Een periode van 9 maanden is echter te kort gebleken. Een noodzakelijke versteviging van het orgelbalkon en uitgelopen planning van de schilder zijn hier de oorzaken van.

Met geïnteresseerde gemeenteleden op bezoek bij het orgel op 27 1 2018

De drie nieuwe balgen zijn klaar, trappen maar:

Grootste deel van het pijpwek is gestemd en geplaatst

Op 20 november is het orgelbalkon verstevigd om toekomstige verzakkingen tegen te gaan:

In januari 2019, later dan gepland, kan de schilder beginnen. Het kleurenonderzoek is afgerond, het blijft ongeveer de huidige kleur.

Boekje Restauratie in beeld

Bestellen boek G.Th. Bätzorgel,  historie en restauratie in woord en beeld

Het boek G.Th. Bätzorgel, historie en restauratie in woord en beeld kunt u bestellen. Het boekje kost EUR 10 op te halen in Breukelen of EUR 13.95 verzending per post. Het boekwerk (48 pagina’s) beschrijft de historie van het orgel gedurende de afgelopen 230 jaar en geeft inzicht in de restauratiewerkzaamheden.  De redactie is van J.J. Steensma, de betrokken orgeladviseur. Het is kleurrijk uitgevoerd. Graag vooraf betalen door uw bijdrage over te maken op NL27 RABO 0324 2763 89 tnv Stichting Vrienden van de Pieterskerk.

U kunt een mail sturen naar het bestuur na overmaking van het bedrag met uw adresgegevens en het aantal boekjes dat u wenst te ontvangen.