Brandspuithuisje

In 1999 is het Brandspuithuisje geheel opnieuw opgebouwd, waar mogelijk met de oude materialen. Sindsdien beheert de Stichting behoud Brandspuithuisje het gebouw. Sinds vele jaren is de oudste wereldwinkel van Nederland hier gevestigd.

De doelstelling van de Stichting is het behouden en onderhouden van het gebouw gevestigd op Kerkplein 19 in Breukelen, gelegen op de grond van de Pieterskerk te Breukelen.

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De jaarbegroting bedraaagt ca 6.700 euro, waaruit de kosten voor het onderhoud worden betaald en giften gegeven voor restauratie of cultuur projecten. Tevens ondersteunt de Stichting de Wereldwinkel in haar bestaan.

Jaarrekening St tot behoud van het brandspuithuisje
Jaarrekening 2021 St tot behoud van het brandspuithuisje

Projecten

Het Bestuur van de Stichting ondersteunt op eigen initiatief projecten in Breukelen met een bijdrage. De wereldwinkel helpen we al een aantal jaren. Verder is er een bijdrage gegeven voor de gedenksteen van Bonifatius aan de Pieterskerk in Breukelen. Theatergroep Maarssen ’32 kon op ondersteuning rekenen toen ze door een brand al hun materialen kwijt raakten. Als eigenaren van een Brandspuithuisje leek ons dat een mooie verbinding.

Brandspuithuisje helpt Maarssen 32 uit de brand

Het Bestuur

Het Bestuur wordt gevormd door:

Mevr B. Quarles van Ufford, voorzitter
Dhr S. Cornelissen, secretaris/penningmeester
Dhr E. Munnnig Schmidt
Mevr I. Gondrie
Dhr D. Oosthoek

RSIN nr: 807987281
Post adres : Wilhelminastraat 39, 3621 VG te BREUKELEN.
KvK: 41265877

Sinds 2019 sponsort Schildersbedrijf Vervat en de Jong het brandspuithuisje. Zij zorgen ervoor dat het er altijd piekfijn geschilderd bijstaat. Een mooie geste van dit Breukelse Bedrijf.