Bonifatiusjaar

Programma Bonifatiusjaar

Bonifatius is de Angelsaksische missionaris/zendeling aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de heilige apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk te Breukelen en de Petruskerk te Woerden van. In 2020 vierden Breukelen en Woerden – dankzij Bonifatius – al voor de 1300ste keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst en dat mocht natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Het oorspronkelijke plan, voordat Corona roet in het eten gooide:

Het Bonifatiusjaar 2020/2021 biedt onder de vlag van ‘het goede dat ons verbindt’ een heel gevarieerd programma voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. We leren de Engelse missionaris Bonifatius en zijn erfenis kennen via lezingen met diverse (internationale) kerkleiders, tentoonstellingen en een echte musical. Onze voetbalteams doen mee met de internationale Bonifatiuscup. We gaan met Bonifatius op weg als pelgrims, zowel te voet als ook op de fiets. We laten ons door hem en door de Bijbel (die hij altijd bij zich had) inspireren tijdens oecumenische vieringen en bij orgel- en carillonconcerten. En we herbeleven zijn tijd door met elkaar Gregoriaanse liederen te zingen, middeleeuwse maaltijden te nuttigen en een bezoek te brengen aan Dokkum in Friesland waar zijn martelaarsdood uit 754 nog jaarlijks wordt herdacht. Maar natuurlijk verdient Bonifatius ook in de provincie Utrecht blijvende aandacht en daarom krijgt hij aan de Pieterskerk te Breukelen (net als in Wijk bij Duurstede) een bijzondere gevelsteen en in de Petruskerk te Woerden een fraai glas-in-loodraam (naast de protestantse martelaar Jan de Bakker).

Wat wel is doorgegaan

In 2020 zijn de meeste activiteiten door de Coronacrisis komen te vervallen, met uitzondering van de expositie “In den Vreemde” in het Stadsmuseum Woerden. Tien textielkunstenaars lieten zich inspireren door de reizen van Bonifatius en hun werken waren in het najaar te zien. In Breukelen werd aan kunstenaar Serge van Druten de opdracht gegeven voor het ontwerp van een gedenksteen van Bonifatius en daar leest u verderop meer over. Het is de bedoeling om in 2021 zodra het weer kan ook andere activiteiten weer op te pakken.

Publiciteit

Wilt u meer weten over Bonifatius? Dan kunt u ook een bezoek brengen aan de website , die door Kees Slijkerman is opgezet na de herdenking in 2016 van de komst van Bonifatius in 716 in Dorestad (nu Wijk bij Duurstede geheten.

Ook de bekende Maarten van Rossem bezocht Wijk bij Duurstede en vertelt op geheel eigen wijze over Bonifatius, kijk en luister naar hem.

In het Nederlands Dagblad verscheen een leuk en uitgebreid verslag over het werk van Bonifatius in Breukelen en zijn erfenis vandaag de dag.
Geloven in Breukelen: Bonifatius stichtte een kapelletje en verenigde het dorp | Nederlands Dagblad.
Artikel in het Reformatorisch Dagblad

Gedenksteen

Beeldhouwer Serge van Druten heeft voor het Bonifatiusjaar in Wijk bij Duurstede een gedenksteen gemaakt, die in 2016 is aangebracht in een zijgevel van de kerk. Hiermee wordt herdacht dat Bonifatius in 716 voor het eerst voet aan wal zette in de Lage Landen. Ook voor Breukelen kreeg Van Druten de opdracht een gedenksteen van Bonifatius te ontwerpen, nu ter herinnering aan het feit dat Bonifatius in 720 werkzaam is geweest in het toenmalige Attingahem. Deze steen wordt binnenkort in de buitenmuur van de Pieterskerk in Breukelen geplaatst en op 22 mei 2021, een dag voor Pinksteren, officieel onthuld. (zie onder de foto het programma van de onthulling)

Serge van Druten toont eerste ontwerp in klei

Gevelsteen Bonifatius gereed!

Vrijdag 12 maart jl. was het zover, het comité ‘1300 jaar Bonifatius in Breukelen’ mocht op bezoek komen bij beeldhouwer Serge van Druten om het eindresultaat van de gevelsteen voor de Pieterskerk te komen bekijken. Ds. Krijn Hage, Pastor Jos van Os en historicus Bertine Oosthoek togen (met mondkapje op) naar het atelier in Hoogland en waren flink onder de indruk van Bonifatius.

Het zandstenenwerk is van een behoorlijk groot formaat en heeft diepte. In de verte is de rivier de Vecht te zien met enkele huisjes aan de oever. De linkerhand van Bonifatius ligt bijna bovenop de steen en komt daardoor juist heel dichtbij, de vingers zijn heel fijn uitgevoerd. In zijn rechterhand houdt Bonifatius een Bijbel vast en hij lijkt te bidden voor het Friese echtpaar voor hem, waarvan alleen de vrouw naar hem op kijkt.

Het definitieve werk in zandsteen wijkt op een aantal punten af van de eerste schets in klei en daarover ontstond een levendig gesprek. Bonifatius is nu meer met het gezicht naar ons gericht en het meisje is een volwassen vrouw geworden en kijkt wat minder devoot dan voorheen. De steen is bewust eenvoudig uitgevoerd en daarom  ook van weinig tekst voorzien. Bovenaan de steen staat de naam van de Engelse evangeliebrenger en onderaan staan in Romeinse letters de jaartallen 720-2020.

In een aantal vlogs, praat Serge van Druten u bij over zijn creactie:
Vlog 1 Het creatieve proces
Vlog 2 Het maak proces
Vlog 3 De steen vordert gestaag
Vlog 4 Plaatsing steen
Video Plaatsing steen via de VAR Nws blad

Symposium met na afloop Onthulling gedenksteen

Op zaterdagmiddag 22 mei 2021 werd in Breukelen een symposium georganiseerd, na afloop is de Gedenksteen van Bonifatius officieel onthuld. Wegens Corona kon slechts door een beperkt gezelschap de bijeenkomst bijgewoond worden. Gelukkig is er opname apparatuur in de kerk geïnstalleerd en kon een groter publiek op afstand meekijken of later terug kijken. Dominee Hage verzorgde een introductie. Historica Bertine Bogaard leverde een bijdrage door de geschiedenis van Bonifatius te schetsen en de betekenis heden ten dage te duiden. Op het programma stond verder een interview met beeldhouwer Serge van Druten door Pastor van Os. Een optreden van Bonifatius met zijn metgezel, uitgevoerd door Toneelgroep Maarssen32, sloot het symposium af. U kunt de hele bijeenkomst en onthulling terugzien via het Youtube kanaal van de Pieterskerk. Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door een bijdragen van Kerk en Wereld.

Financieel bijdragen

Nu de Gevelsteen is geplaatst gaan de Vrienden van de Pieterskerk meesparen voor nieuwe verlichting op de toren van de Pieterskerk. Deze verlichting is in 2005 aangebracht en daarmee is de technische levensduur ruimschoots voorbij. Er vallen steeds meer lampjes uit. Dit betekent dat de gehele armatuur door een specialist vervangen moeten worden. We willen graag ook omschakelen naar duurzame LED verlichting. Dit scheelt een factor 8 in de stroomkosten. Was u ook onder de indruk van Bonifaitus-Gevelsteen.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Steun dan de Vrienden, een culturele Anbi en doe mee? Dat kan via een ideal betaling of scan onderstaande QR code.

Bijdragen aan de gevelsteen

Dank aan sponsoren

Wij zijn de volgende partijen zeer dankbaar dat zij al een financiële bijdrage hebben gegeven om de activiteiten van het Bonifatiusjaar en specifiek de gedenksteen mogelijk te maken.

SBB Fonds, Socubel, Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente Stichtse Vecht, Vrienden van de Pieterskerk, Stichting tot behoud van het Brandspuithuisje, Beyers Kameren Stichting, Fonds Kerk en Wereld, de Classis Utrecht en particuliere donateurs.