Bonifatiusjaar

Bonifaitusjaar, Pieterskerk Breukelen Woerden

Bonifatius is de Engelse missionaris/zendeling aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de heilige apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk te Breukelen en de Petruskerk te Woerden van. In 2020 vieren Breukelen en Woerden – dankzij Bonifatius – al voor de 1300ste keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst en dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Het Bonifatiusjaar 2020/2021 biedt onder de vlag van ‘het goede dat ons verbindt’ een heel gevarieerd programma voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. We leren de Engelse missionaris Bonifatius en zijn erfenis kennen via lezingen met diverse (internationale) kerkleiders, tentoonstellingen en een echte musical. Onze voetbalteams doen mee met de internationale Bonifatiuscup. We gaan met Bonifatius op weg als pelgrims, zowel te voet als ook op de fiets. We laten ons door hem en door de Bijbel (die hij altijd bij zich had) inspireren tijdens oecumenische vieringen en bij orgel- en carillonconcerten. En we herbeleven zijn tijd door met elkaar Gregoriaanse liederen te zingen, middeleeuwse maaltijden te nuttigen en een bezoek te brengen aan Dokkum in Friesland waar zijn martelaarsdood uit 754 nog jaarlijks wordt herdacht. Maar natuurlijk verdient Bonifatius ook in de provincie Utrecht blijvende aandacht en daarom krijgt hij aan de Pieterskerk te Breukelen (net als in Wijk bij Duurstede) een bijzondere gevelsteen en in de Petruskerk te Woerden een fraai glas-in-loodraam (naast de protestantse martelaar Jan de Bakker).

In het Nederlands Dagblad is een uitgebreid verhaal opgetekend over Bonifatius in Breukelen.

Publiciteit

In het Nederlands Dagblad verscheen een leuk en uitgebreid verslag over Bonifatius in Breukelen en wat dit vandaag te betekenen heeft.
Geloven in Breukelen: Bonifatius stichtte een kapelletje en verenigde het dorp | Nederlands Dagblad

Gevelsteen

Kunstenaar Serge van Druten heeft in 2016 in Wijk bij Duurstede een gevelsteen aangebracht in de kerk. Hiermee werd gemarkeerd dat Bonifatius voor het eerst voet aan wal zette in Nederland. Een ander ontwerp, maar nu ter herinnering aan het feit dat Bonifatius in 720 werkzaam was in Breukelen komt in 2021 in de buitenmuur van de Pieterskerk in Breukelen. We hopen dat u ook een financiële bijdrage wilt leveren aan dit heugelijke moment. Dat kan door een gift te geven. Er is totaal 20.000 euro nodig, waarvan we de laatste 2500 via Crowdfundig hopen op te halen. De overige middelen zijn al toegezegd door Cultuurfonds Stichtse Vecht, Socubel, Vrienden van de Pieterskerk, SBB Fonds, Stichting Brandspuithuisje Breukelen, Gemeente Stichtse Vecht en de Beyers Kameren Stichting. Doet u mee?

Dat kan via een ideal betaling

Serge van Druten toont 1e ontwerp in klei

Gevelsteen Bonifatius gereed!

Vrijdag 12 maart jl. was het zover, het comité ‘1300 jaar Bonifatius in Breukelen’ mocht op bezoek komen bij beeldhouwer Serge van Druten om het eindresultaat van de gevelsteen voor de Pieterskerk te komen bekijken. Ds. Krijn Hage, Pastor Jos van Os en ondergetekende  togen (met mondkapje op) naar het atelier in Hoogland en waren flink onder de indruk van Bonifatius.

Het zandstenenwerk is van een behoorlijk groot formaat en heeft diepte. In de verte is de rivier de Vecht te zien met enkele huisjes aan de oever. De linkerhand van Bonifatius ligt bijna bovenop de steen en komt daardoor juist heel dichtbij, de vingers zijn heel fijn uitgevoerd. In zijn rechterhand houdt Bonifatius een Bijbel vast en hij lijkt te bidden voor het Friese echtpaar voor hem, waarvan alleen de vrouw naar hem op kijkt.

Hij is klaar

Het definitieve werk in zandsteen wijkt op een aantal punten af van de eerste schets in klei en daarover ontstond een levendig gesprek. Bonifatius is nu meer met het gezicht naar ons gericht en het meisje is een volwassen vrouw geworden en kijkt wat minder devoot dan voorheen. De steen is bewust eenvoudig uitgevoerd en daarom  ook van weinig tekst voorzien. Bovenaan de steen staat de naam van de Engelse evangeliebrenger en onderaan staan in Romeinse letters de jaartallen 720-2020.

Onthulling gevelsteen

Op 22 mei om 15.00 uur zal de Gevelsteen aan de zuidzijde van de Pieterskerk worden onthuld. Met een kort programma wordt hier invulling aan gegeven.

‘Het goede dat ons verbindt’ ?

Er is verder ruimte voor stilte, bezinning en verbinding