Pinksterochtend 31 mei 2021, pelgrimage

 • Met Bonifatius van Breukelen naar Woerden over de Hollandse Kade 18km.

 • Start 9.30 uur Breukelen
 • Pieterskerk, Straatweg 59, 3621 BH Breukelen (koffie / thee + aansluitend een korte viering)

 • Vertrek 10.30 uur
 • naar Kockengen, OLV Ten Hemelopneming, Voorstraat 25, 3628 AJ Kockengen

 • Aankomst 12.00 uur Kockengen
 • (korte viering, lunch met soep, koffie en thee en eigen brood meenemen)

 • Vertrek 13.00 uur
 • naar Woerden, Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden

 • Aankomst 16.30 uur Woerden
 • (koffie en thee, slotviering)

 • Einde 17.30 uur

 • Er is een rechtstreekse treinverbinding tussen Woerden en Breukelen

Aanmelden en kosten Pelgrimage

Wij vragen minimaal € 7,50 euro als bijdrage in de onkosten,

u kunt zich hier aanmelden


Het wordt een mooie voettocht over een eeuwenoud pad,


‘De Hollandse kade’.


Wij gaan op zoek naar de betekenis van Bonifatius in ons eigen leven en naar zijn betekenis in onze moderne tijd.


Wat betekenen de woorden van Bonifatius


‘Het goede dat ons verbindt’ ?


Er is verder ruimte voor stilte, bezinning en verbinding