Bonifatius 2020, Het goede dat ons verbindtHet Bonifatiusjaar

Bonifatius is de Engelse missionaris/zendeling aan wie Breukelen en Woerden hun kerstening te danken hebben. In 720 preekte en doopte hij onder de Friezen, de toenmalige bewoners van dit gebied. Hij wijdde hun offerplaatsen aan de heilige apostel Petrus en daar getuigen nog steeds de Pieterskerk te Breukelen en de Petruskerk te Woerden van. In 2020 vieren Breukelen en Woerden - dankzij Bonifatius - al voor de 1300ste keer Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst en dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.

Het Bonifatiusjaar 2020 biedt onder de vlag van ‘het goede dat ons verbindt’ een heel gevarieerd programma voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. We leren de Engelse missionaris Bonifatius en zijn erfenis kennen via lezingen met diverse (internationale) kerkleiders, tentoonstellingen en een echte musical. Onze voetbalteams doen mee met de internationale Bonifatiuscup. We gaan met Bonifatius op weg als pelgrims, zowel te voet als ook op de fiets. We laten ons door hem en door de Bijbel (die hij altijd bij zich had) inspireren tijdens oecumenische vieringen en bij orgel- en carillonconcerten. En we herbeleven zijn tijd door met elkaar Gregoriaanse liederen te zingen, middeleeuwse maaltijden te nuttigen en een bezoek te brengen aan Dokkum in Friesland waar zijn martelaarsdood uit 754 nog jaarlijks wordt herdacht. Maar natuurlijk verdient Bonifatius ook in de provincie Utrecht blijvende aandacht en daarom krijgt hij aan de Pieterskerk te Breukelen (net als in Wijk bij Duurstede) een bijzondere gevelsteen en in de Petruskerk te Woerden een fraai glas-in-loodraam (naast de protestantse martelaar Jan de Bakker).

Aanmelden voor activiteiten 2020

Onderstaand vindt u de veschillende activiteiten, de aanmeldlinks werken we regelmatig bij. Kijkt u goed in welke plaats een activiteit start.

1. Donderdag 14 mei: Bonifatius zangavond - geen reservering nodig

Pieterskerk te Breukelen


2. Vrijdag 23 april: Bonifatius-Bijbelavond

Pauluskerk te Breukelen


3. Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag): Bonifatius cup in Dokkum

met jeugdteams uit Crediton, Dokkum, Fulda, Wijk bij Duurstede, en Woerden


4. Zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag): Oecumenische Openluchtvieringen

In Breukelen, Woerden, Wijk bij Duurstede en Dokkum


5. Maandag 1 juni 9.30 uur (Tweede Pinksterdag): Pelgrimagewandeling Breukelen-Woerden  


Aanmelden voor de pelgrimage van Breukelen naar Woerden


6. Vrijdagmiddag 12 juni 14.00 tot 17.00 uur Symposium in Pieterskerk te Breukelen

Aanmelden voor het Symposium

- Lezing kardinaal W. Eijk over de missionaris Bonifatius

- Lezing over de historische context Breukelen

- Lezing dr. A. Plaisier over Bonifatius in deze tijd

- De lezingen worden afgewisseld door orgelspel. Aansluitend vraaggesprek.


7. Zaterdag 13 juni: Herdenking Bonifatius in Dokkum

Een delegatie uit Breukelen en Woerden bezoekt Dokkum met een bus.

Aanmelden voor de excursie naar Dokkum


8. Dinsdag 16 juni: lezing door de SHHV Woerden door dr. Martin W.J. de Bruijn: ‘720, Woerden en Bonifatius. Rondom een eerste vermelding.’


9. Woensdagen in juli en augustus: Concert op Bätzorgel Petruskerk te Woerden


10. Vrijdagen in juli en augustus: Marktconcerten op Bätzorgel Pieterskerk te Breukelen


12.45 tot 13.15 uur met aansluitend openstelling van de kerk


11. Zaterdagen in de zomermaanden: Open Petruskerk in Woerden met expositie


12. Monumentendag: Open Monumentenklassedag


13. Vrijdagavond 25 september: Concert op Bätzorgel Petruskerk te Woerden in combinatie met carillon-concert


14. September/oktober: Educatief programma Stadsmuseum Woerden in samenwerking met scholen in Woerden


15. Zaterdag 24 oktober: Pelgrimagewandeling Woerden-Breukelen


16. November: Prekenserie door verschillende pastores in Woerden en Breukelen


17. Vrijdag 18 december: Lichtjesavond in Breukelen

De drie monumentale kerken aan de Straatweg te Breukelen verbonden met waxinelichtjes met elk een eigen (muzikaal) kerstprogramma


18. Vrijdag 18 december: Kaarsjesavond in Woerden                  

Bonaventurakerk en Petruskerk, o.a. gregoriaanse orgelmuziek


19. Najaar 2020: Musical in samenwerking met Het Klooster in Woerden


  • 20. Gevelsteen: Memorial aan Pieterskerk in Breukelen


  • 21. Raam: Memorial in Petruskerk in Woerden


  • 22. Zaterdag 26 december: Afsluiting met oecumenische viering en maaltijd