ANBI

De Stichting Vrienden van de Pieterskerk te Breukelen is een steunstichting tot in standhouding van de Pieterskerk te Breukelen. De kerk gelegen aan de Straatweg 59 is een rijksmonument en verdient onze gezamenlijke steun. De kerk is volledig afhankelijk van donaties. De Vrienden ondersteunen het onderhoud van het in- en exterieur met giften en soms menselijke inspanning. Ook u kunt bijdragen. De stichting heeft geen winstoogmerk en uw schenking is fiscaal aantrekkelijk, omdat wij een culturele ANBI stichting zijn. Alle middelen komen ten goede aan het kerkgebouw.

De geschatte inkomsten van de stichting (5.000 euro per jaar) komen volledig ten goede aan projecten in de Pieterskerk.

In 2017, 2018 en 2019 betreft dit de restauratie van het G. Th. Bätzorgel (1787).

Bankrekening: NL27 RABO 0324 2763 89 op de naam van Stichting vrienden van de Pieterskerk

RSIN/Fiscaal nummer: 858056719

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

D.C.A. Oosthoek, voorzitter
F. Vonk, secretaris
J. Winkel, penningmeester
C. Vervat, bestuurslid

Culturele ANBI, algemeen nut beogende instelling

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, alleen directe kosten kunnen zij declareren.

Staat van baten en lasten

​In euroBegroting
2020
Resultaat
2019
Resultaat
2018
inkomsten300026064324
Giften27501500
Ov kosten250191220
Resultaat09154104