ANBI

De Stichting Vrienden van de Pieterskerk te Breukelen is een steunstichting tot in standhouding van de Pieterskerk te Breukelen. De kerk gelegen aan de Straatweg 59 is een rijksmonument en verdient onze gezamenlijke steun. De kerk is volledig afhankelijk van donaties. De Vrienden ondersteunen het onderhoud van het in- en exterieur met giften en soms menselijke inspanning. Ook u kunt bijdragen. De stichting heeft geen winstoogmerk en uw schenking is fiscaal aantrekkelijk, omdat wij een culturele ANBI stichting zijn. Alle middelen komen ten goede aan het kerkgebouw.

De geschatte inkomsten van de stichting (5.000 euro per jaar) komen volledig ten goede aan projecten in de Pieterskerk.

In 2017, 2018 en 2019 betreft dit de restauratie van het G. Th. Bätzorgel (1787). In 2020 en 2021 zijn de activiteiten van voor het Bonifatiusjaar ondersteund. Is een deel van de aanschaf KerkTV en hiervoor noodzakelijke laptop betaald.

Het volgende project is nieuwe verlichting voor de torenklok.

Bankrekening: NL27 RABO 0324 2763 89 op de naam van Stichting vrienden van de Pieterskerk

RSIN/Fiscaal nummer: 858056719

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

D.C.A. Oosthoek, voorzitter
F. Vonk, secretaris
J. Winkel, penningmeester

Culturele ANBI, algemeen nut beogende instelling

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, alleen directe kosten kunnen zij declareren.

Staat van baten en lasten

​In euroBegroting
2021
Resultaat
2021
Resultaat
2020
Inkomsten7500199477810
Giften725094109377
Ov kosten250645361
Resultaat09892-1928