ANBI

De Stichting Vrienden van de Pieterskerk te Breukelen is een steunstichting tot in standhouding van de Pieterskerk te Breukelen. De kerk gelegen aan de Straatweg 59 is een rijksmonument en verdient uw steun. De kerk is volledig afhankelijk van donaties. De Vrienden ondersteunen het onderhoud van het in- en exterieur met giften en soms menselijke inspanning. Ook u kunt bijdragen. De stichting heeft geen winstoogmerk en uw schenking is fiscaal aantrekkelijk omdat wij een culturele ANBI stichting zijn. Alle middelen komen ten goede aan het kerkgebouw.

De geschatte inkomsten van de stichting (5.000 euro per jaar) komen volledig ten goede aan projcten in de Pieterskerk.

In 2017, 2018 en 2019 betreft dit de restauratie van het G.Th. Bätzorgel (1787).

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

D.C.A. Oosthoek, voorzitter
F. Vonk, secretaris
J. Winkel, penningmeester
C. Vervat, bestuurslid

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen vergoeding voor hun activieiten, alleen directe kosten kunnen zij declareren.

Bankrekening: NL27 RABO 0324 2763 89 op de naam van Stichting vrienden van de Pieterskerk

RSIN/Fiscaal nummer: 858056719

==============================================================================