Doet u mee en steunt u het ORGEL van de Pieterskerk?

adopteer een orgelpijp

ANBI

De Vrienden van de Pieterskerk hebben een ANBI aanvraag ingediend. Zodra deze rond is zullen we met een actieve geldwerving starten.

De Stichting Vrienden van de Pieterskerk te Breukelen is een steunstichting tot in standhouding van de Pieterskerk te Breukelen. De kerk gelegen aan de Straatweg 59 is een rijksmonument en verdient uw steun. De kerk is volledig afhankelijk van donaties. De Vrienden ondersteunen het onderhoud van het in- en exterieur met giften en soms menselijke inspanning. Ook u kunt bijdragen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle middelen komen ten goede aan het kerkgebouw.

De geschatte inkomsten van de stichting (10.000 euro per jaar) komen volledig ten goede aan projcten in de Pieterskerk.

In 2017 en 2018 betreft dit de restauratie van het G.T. Bätzorgel (1787).

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

D.C.A. Oosthoek, voorzitter
F. Vonk, secretaris
J. Winkel, penningmeester
C. Vervat, bestuurslid

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en ontvangen geen vergoeding voor hun activieiten, alleen directe kosten kunnen zij declareren.

Bankrekening: NL27 RABO 0324 2763 89 op de naam van Stichting vrienden van de Pieterskerk

RSIN/Fiscaal nummer: 858056719

==============================================================================

Voortgang restauratie dd 10 september 2018

De orgelbouwer is druk bezig met het houtwerk. De kast is al weer gerepareerd, nu is hij de nieuwe blaasbalgen aan het maken. In de tussentijd hebben we ook een tegenvaller te verwerken, het balkon waarop het orgel staat zakt teveel door. Het moet verstevigd worden met stalen balken. Helaas betekent dit dat de schilder ook later kan beginnen en meer werk heeft. Met een kerst weer het oude vertrouwde orgel terug wordt nog spannend.

Wilt u het gat in de begroting helpen dichten? Adopteer een orgelpijp.


Als vriend van de Pieterskerk ondersteunt u het in standhouden van de kerk in het hart van historisch Breukelen. 

De toren is een vast ijkpunt voor vele inwoners.


Vrijdag 26 janauri kick off fondsenwerving in Breukelen voor restauratie van GT Bätzorgel.

Op vrijdag 26 januari tekenen de Protestantse gemeente Breukelen en de restauratieaannemer Van Rossum een contract voor de restauratie van het orgel. Dit onder voorbehoud van voldoende middelen. Inmiddels zijn er al bijdragen binnen gekomen van :

Eigen bijdrage PGB uit Orgelfonds [goedgekeurd]

Erfgoedparels Provincie Utrecht 2017 in aanvraag

Insinger Stichting (toegezegd)

Maatschappij van Welstand (toegezegd)

K.F. Heinfonds (toegezegd)

De Frans Mortelmans Stichting (toegezegd)

St. tot Behoud van het Nederlands Orgel (toegezegd)

JE Jurriaans Stichting (toegezegd)

Meijndersma Sybenga Stichting (toegezegd)

St Nicolaas Gasthuis (toegezegd)

Gravin van Bijlandt Stichting (toegezegd)

St vrienden van de Pieterskerk Breukelen

Uw naam hier? Neem contact met ons op.